วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

ทำบุญบริจาคกับทางวัด

เชิญร่วมบริจาคทำบุญกับทางวัดพนัญเชิงวรวิหารได้ที่วันวัดพนัญเชิงวรวิหารหรือผ่านบัญชีธนาคารได้ที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดพนัญเชิง (เงินผลประโยชน์) เลขที่บัญชี 101-1-18774-4 สาขาอยุธยา

 Copyright©2012, Thailand Temple. All Rights Reserved.