วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา**วัดใหญ่ชัยมงคล สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา**
เปิดรับสมัครปฏิบัติธรรม ๓ วัน ๒ คืน ในโครงการวิถีพุทธ กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
ระหว่างวันพุธท่ ๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.watyaichaimongkol.net/index.php?mo=14&newsid=300587

 Copyright©2012, Thailand Temple. All Rights Reserved.