หมวดคาถาป้องกันภัยอันตราย

แนะนำ บทสวดต่างๆ และคาถาศักดิ์สิทธิ์

Moderator: pkthailand, biwty12

หมวดคาถาป้องกันภัยอันตราย

โพสต์โดย pepozaa » จันทร์ 26 มี.ค. 2012 5:39 pm

คาถาป้องกันภัย
* ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงการะณา ฆะเฏสิ
อะหังปิ ตัง ชานามิ ชานามิ*
( คาถานี้ ใช้ภาวนาเวลาจะเดินทางไปไหน คุ้มภัยได้ดี เวลาจะนอนใช้เสกหมอนหนุนหัว จะไม่มีภัยมาถึงตัว และคุ้มครองทรัพย์สมบัติ ได้ชะงัดนักแล).
คาถา หัวใจหนุมาน
*หะ นุ มา นะ* (ภาวนา 3 หน)
(ป้องกันศัตรูปองร้าย ไม่กล้าทำอะไรเราดีนักแล)

คาถาอาวุธ
* สักกัสสะ วะชิราวุธัง ยะมัสสะ นัยมาวธัง
อาฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง
จัตตาโร วา อาวุธานัง เอเตสัง อานุภาเวนะ
สัพเพ ยักขา ปะลายันติ*.
(คาถานี้ ใช้เสกมือหรือเสกศัสตราอาวุธก็ได้ เมื่อเวลาจะประจัญบานกับศัตรู
ใช้เสกต้นข่าต้นไพลขับไล่ ตีผี ให้หนีกระเจิง ดีนักแล.)

ยันต์.jpg
ยันต์.jpg (4.64 KiB) เปิดดู 9301 ครั้ง

คาถา มหาอุด
*อุทธัง อัทโธ นะโมพุทธายะ*
(ภาวนาป้องกันอาวุธปืน ยิงไม่ออกหรือออกแต่ไม่ถูกตัวเลยดีนักแล)

คาถา นะ จัง งัง
*อะ วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิ (อิ ติ ปิ โส ภะ คะ วา อะ)*
(ถ้าเข้าผจญภยันตรายท่ากลางศัตรูหรือในสมรภูมิสนามรบ ให้ภาวนาคาถาบทนี้ ข้าศึกศัตรูหมู่ปัจจามิตรเห็นหน้าเราจังงังหมดมิสามารถกระทำร้ายเราได้เด็ดขาด วิเศษขลังมากแล)

คาถา หัวใจพระสังคหะ
*จิ เจ รุ นิ อิ สะ เย นะ วิกรึงคะเร*
(เสกตรึงคาถาอื่นๆซึ่งเราภาวนาไว้แล้วเกรงว่าจะไม่ขลังให้ขลังขึ้นหรือจะใช้ภาวนา เมื่อตกอยู่ในท่ามกลางยันตรายก็วิเศษนักอยู่ยงคงกระพัน หอก ดาบ เขี้ยว งา อาวุธทั้งปวงใช้ได้ผลจริง ประเสริฐนักแล)

คาถา หัวใจพระยาปลาไหลเผือก
*วิ เว สุ เว อะ ยะ เวย ยะ เส เพ เส วะเส ตะ อะ เส*
(ท่านให้เสกน้ำลูบตัว เนื้อตัวจะลื่นเหมือนปลาไหล จับตัวไม่อยู่ มัดรัดรึงด้วยโซ่ตรวนเชือกมิอยู่เลย กับทั้งแคล้วคลาดคงทนต่อหอกดาบปืนผาหน้าไม้อีกด้วย ประสิทธิ์นักแล)

คาถา คงกระพัน
*อิติปิโสภะคะวา นะเพชรคงข้างซ้าย โมเพชรคงข้างขวา
ธาเพชรคงข้างหลัง เพชรหุนเพชรหัน เพชรผันเพชรสู้
เพชรอยู่อย่าไปไหน พุทธังหินทั้งสามพันก้อนตะบอง
ทั้งสามพันท่อนฟันกูบ่มิเข้า ปืนนั้นเล่ายิงกูบ่มิออก
ปราบหมู่มนุษย์ทั้งสี่ทวีป รึกลือรึกลืออะนิอะนิมะ
หิละตังสะนะ พุทธังอะสุนอะนิ พุทธังคงเนื้อ ธัมมังคงหนัง สังฆังคงกระดูก สังขะนุริมะธนาอะทนๆ
มะทานๆอะอึๆ*
(ท่านว่าทำให้อยู่ยงคงกระพัน ฟัน แทง ไม่เข้า)

คาถาหนังเหนียว
*สุกิตติมา สุภาจาโร สุสีละวา สุปากะโต อัสสะสิมา
วะเจธะโร เกสะ โรวา อะสัมภิโต*
(คาถาหนังเหนียว สวดภาวนากับน้ำมันทาถูร่างกายจะทำให้อาการฟกช้ำหายเร็ว หรือก่อนออกศึกใดๆ จะทำให้หนังเหนียวไม่บาดเจ็บง่าย และทำให้อาการฟกช้ำหายเร็ว)
ยันต์2.JPG
ยันต์2.JPG (28.86 KiB) เปิดดู 9301 ครั้ง

คาถาเสกป้องกันตัว
*นะโมพุทธายะ โมพุทธายะนะ
พุทธายะนะโม ธายะนะโมพุท
ยะนะโมพุทธา อาราธนานัง
นะวันทนานัง ปุเชมิพุทธัง
อะภิปูชะยันติ*
(คาถาเสกป้องกันตัว คาถานี้ใช้เสกป้องกันภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสตราวุธ หรือเครื่องรางของที่บูชา หรือเลี้ยงไว้ มิให้เข้าตัวได้ และกันคุณไสยต่างๆ ได้ร้อยแปด)
คาถาข่มศัตรู
*ตะโต โพธิสัตโต ราชะสิงโหวะมหิทธิโก
อะระหัง ตะมัตทังปะกาเสนโต
ราชะสิงโห สัตถาอาหะ นะโมพุทธายะ นะมามิสุคะตังชินัง*
(คาถาข่มศัตรู ท่องคาถาข่มศัตรู เพื่อให้ตัวเรามีอำนาจที่เหนือกว่าศัตรูที่คิดร้ายเรา ใช้บริกรรมเมื่อจะต้องไปเจอศัตรู จะทำให้ศัตรูเกรงกลัว - ท่อง ๓ จบแล้วกระทืบเท้าดังๆ ก่อนออกจากบ้านเหมือนกับพิธีตัดไม้ข่มนาม)

คาถาป้องกันตัว เมื่อต้องเข้าพื้นที่อันตราย
*พุทธานัง ชีวิตัสสะ นะ สักกา เกนะจิ อันตราโย กาตุง ตถา เม โหตุ*
(อันพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย บุคคลใดไม่อาจกระทำอันตรายได้ฉันใด ขออันตรายทั้งปวงจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน)

พระคาถายันทุน
*ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานะภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
(พระคาถายัทุนนี้ ใช้สวดเพื่อป้องกันอัตรายต่างๆ แม้ว่าเกิดสังหรณ์ใจไปในทางที่ไม่ดี ให้สวดพระคาถานี้จะกลับให้เกิดเป็นความดีขึ้น ถ้ามีเคราะห์ร้ายๆ ให้ทำน้ำมนต์อาบ)

คาถากำลังหนุมาน
*โอมกรวิกกรวิ เกราะเพชรพระหนุมานเจ้า แรงเจ็ดช้างสาร
พระหนุมานเจ้าแบกเอาภูเขาใหญ่ โอมมะอิกะวิติจิปิเสคิ โอมเพชรคงคงสวาหะฯ*
(พระมนต์นี้เสกสารพัดกินและทา เป็นคงทนชาตรี)

คาถาปลุกหมอน

*กะระมะถะ กิริมิถิ กุรุมุถุ เกเรเมเถ ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงกะระนัง อะหังปิตตัง ชานามิ ชานามิ*
(คาถานี้เสกหมอนก่อนนอน แม้นมีภัยอันตรายจะบันดาลให้รู้สึกตัวก่อน
ป้องกันสรรพภัยและโจรผู้ร้ายดีนัก ของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า)


คาถาพระเจ้าห้ามอาวุธ
*สัตถาธะนุง อากัฑฒิตุง ทัตวา วิสัชเชตุง นาทาสิฯ*
(คาถานี้เมื่อพระพุทธเจ้าห้ามนายขมังธนู ภาวนาป้องกันสรรพอาวุธทั้งปวงทำร้ายเรามิได้เลย ทำให้ปืนยิงไม่ออกก็ได้ คงกระพันชาตรีแคล้วคลาด เป็นคาถาสำคัญมาแต่โบราณ)

คาถาป้องกันตัว
*อุทธัง อัทโธ นะโม พุทธายะ*
(เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีศาสตราวุธร้ายแรงทุกชนิด ทั้งมีดไม้ปืนหรือระเบิดให้ภาวนา)
pepozaa
 
โพสต์: 29
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 13 ก.พ. 2012 2:40 pm

ย้อนกลับไปยัง บทสวด และคาถาต่างๆ

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron