ไหว้พระ ๙ วัด เพื่อความเป็นสิริมงคล

แนะนำวัดต่างๆ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

Moderator: pkthailand, biwty12

ไหว้พระ ๙ วัด เพื่อความเป็นสิริมงคล

โพสต์โดย pepozaa » อังคาร 21 ก.พ. 2012 5:07 pm

ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร

ศาลหลักเมือง.jpg
ศาลหลักเมือง.jpg (11.66 KiB) เปิดดู 2310 ครั้ง

(เวลาเปิด-ปิด 05.30 - 19.30 น.)

คติ " ตัดเคราะห์ ต่อชะตา"

กิจกรรม สักการะหลักเมือง ไหว้พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าพ่อเจตคุปต์ พระเทพไชยศรี เจ้าพ่อหอกลอง ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ ตามธรรมเนียมเพื่อความเป็นสิริมงคล " ไหว้หลักเมือง ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี "

สถานที่ตั้ง อยู่บริเวณหัวมุมสวนหลวง ข้างพระบรมมหาราชวัง ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 64, 80, 82, 91, 201, 203
รถปรับอากาศ สาย 503,508, 512

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระแก้ว.jpg
วัดพระแก้ว.jpg (46.89 KiB) เปิดดู 2310 ครั้ง

(เวลาเปิด-ปิด 08.30 - 16.00 น.)

คติ "แก้วแหวนเงินทองไหลมา"

กิจกรรม ไหว้พระแก้วมรกต พระพุทธรูปสำคัญในภูมิภาคเอเชีย เป็นศูนย์กลางความศรัทธาไทย - ลาว เพื่อความเป็นสิริมงคล " ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวน เงินทองไหลมาเทมาตลอดปี "

สถานที่ตั้ง อยู่ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43,44, 53, 59, 64, 80, 82, 91,201, 203
รถปรับอากาศ สาย 501, 503, 508, 512

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
watpho1.gif
watpho1.gif (43.56 KiB) เปิดดู 2310 ครั้ง

(เวลาเปิด-ปิด 08.00 - 16.00 น.)

คติ "ร่มเย็นเป็นสุข"

กิจกรรม นมัสการพระพุทธไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ (ที่ฝ่าพระบาททั้งสองข้างประดับมุก ลวดลายภาพมงคล 108 ประการ) เพื่อความเป็นสิริมงคล " ไหว้พระนอนวัดโพธิ์ อยู่ดีกินดีตลอดปี "

สถานที่ตั้ง หลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 6, 9, 12, 25, 43, 44, 47, 53,60, 82, 91, 123,
รถปรับอากาศ สาย 501, 508

ศาลเจ้าพ่อเสือ
sarnchaophosuer72.gif
sarnchaophosuer72.gif (7.3 KiB) เปิดดู 2310 ครั้ง

(เวลาเปิด-ปิด 08.00 - 16.00 น.)

คติ "มีอำนาจบารมี"

กิจกรรม ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ "ศาลเจ้าเก่าแก่ของลัทธิเต๋า" หนึ่งในสามมหาสถานของพระนครที่ชาวจีนต้องสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล" เสริมอำนาจบารมี "

สถานที่ตั้ง ถนนตะนาว แขวงเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร

การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 10, 12, 19, 35, 42, 56, 96

วัดสุทัศนเทพวราราม
suthat.jpg
suthat.jpg (41.64 KiB) เปิดดู 2310 ครั้ง

(เวลาเปิด-ปิด 08.00 - 16.00 น.)

คติ "มีวิสัยทัศน์ที่ดี"

กิจกรรม ไหว้พระองค์ประธาน (พระศรีศากยมุณี) ที่เก่าแก่ ซึ่งอดีตเคยประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุของกรุงสุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคล "ไหว้พระวัดสุทัศนฯ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป"

สถานที่ตั้ง บริเวณเสาชิงช้า ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 10, 12

วัดชนะสงคราม
วัดชนะสงคราม.jpg
วัดชนะสงคราม.jpg (42.36 KiB) เปิดดู 2310 ครั้ง

(เวลาเปิด-ปิด 08.00 - 16.00 น.)

คติ "มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง"

กิจกรรม ไหว้พระประธานในโบสถ์และรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา) ผู้นับถือความซื่อสัตย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล "ไหว้พระวัดชนะสงคราม อุปสรรคร้ายพ่ายแพ้"

สถานที่ตั้ง ถนนจักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร

การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 3, 6, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 82, 123
รถปรับอากาศ สาย ปอ. 6, 509

วัดระฆังโฆษิตาราม
วัดระฆังโฆษิตาราม.jpg
วัดระฆังโฆษิตาราม.jpg (41.59 KiB) เปิดดู 2310 ครั้ง

(เวลาเปิด-ปิด 08.00 - 16.00 น.)


คติ "มีคนนิยมชมชื่น"

กิจกรรม สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระประธานที่วัดระฆัง อ่านคาถาชินบัญชร เพื่อความเป็นสิริมงคล " ไหว้พระวัดระฆัง มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี "

สถานที่ตั้ง ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 19, 57, 83
ท่าเรือ เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่ารถไฟหรือท่าวังหลังก็ได้ หรือลงเรือข้ามฟากจากท่าช้างไปท่าวัดระฆัง

วัดอรุณราชวราราม
watarun1.jpg
watarun1.jpg (33.05 KiB) เปิดดู 2310 ครั้ง

(เวลาเปิด-ปิด 08.00 - 16.00 น.)

คติ "ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน"

กิจกรรม ไหว้พระปรางค์วัดอรุณฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล "ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่ง ทุกวันคืน"

สถานที่ตั้ง ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่

การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทางสาย 19, 57, 83
ทางเรือ ลงเรือข้ามฟากที่ท่าเตียนขึ้นที่ท่าวัดอรุณ

วัดกัลยาณมิตร
วัดกัลยาณมิตร.jpg
วัดกัลยาณมิตร.jpg (27.39 KiB) เปิดดู 2310 ครั้ง

(เวลาเปิด-ปิด 08.00 - 16.00 น.)

คติ "เดินทางปลอดภัย"

กิจกรรม ไหว้หลวงพ่อซำปอกง (พระพุทธไตรรัตนนายก) พระโตริมน้ำตามตำนาน กรุงศรีอยุธยา ณ วัดกัลยาณมิตร เพื่อความเป็นสิริมงคล "ไหว้หลวงพ่อซำปอกง โชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดปี"

สถานที่ตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

การเดินทาง โดยรถประจำทาง สาย 3, 4, 7, 7ก, 9, 21, 37, 56, 82
รถปรับอากาศ สาย ปอ. 7, 21, 82 (นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างจากโรงเรียนศึกษานารี เข้ามาที่วัดเพราะรถ ประจำทางเข้าไม่ถึง)
ทางเรือ ลงเรือข้ามฟากที่ท่าปากคลองตลาดขึ้นท่าวัดกัลยาณมิตร

เพื่อความสะดวกควรเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางหรือบริการขนส่งสาธารณะ เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำกัดมาก
pepozaa
 
โพสต์: 29
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 13 ก.พ. 2012 2:40 pm

ย้อนกลับไปยัง แนะนำวัด

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron