หน้า 1 จากทั้งหมด 1

วัดบางพระ นครปฐม

โพสต์เมื่อ: พุธ 13 ก.พ. 2013 9:42 am
โดย biwty12
รูปภาพ

วัดบางพระ นครปฐม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ

พระบรมสารีริกธาตุ (จากประเทศศรีลังกา)
รอยพระพุทธบาทจำลอง
หลวงพ่อโต (พระประธานในอุโบสถหลังใหม่)
รูปหล่อสิทธิมงคล (พระประธานในอุโบสถหลังเก่า)
รูปหล่อเหมือนหลวงปู่หิ่ม หลวงปู่ทองอยู่ หลวงปู่เปลี่ยน
สังขารพระอุดมประชานาถ (หลาวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ)
ประวัติการสร้างถาวรวัตถุ

อุโบสถหลังแรก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๐
อุโบสถหลังที่สอง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐
ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖
กุฏิสงฆ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๓๕
ฌาปนสถาน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
วิหารบูรพาจารย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘
วิหารรอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕
เจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑
พิพิธภัณฑ์พื่อนบ้านฯ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๐