วัดห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์


หลวงพ่อทวดรุ่นแรกวัดห้วยมงคล (รุ่นศาลาหักปี ๓๘) ประวัติพระรุ่นศาลาหัก
จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยมีทรงใกล้เคียงกับวัดช้างให้รุ่นแรกปี พ.ศ. ๒๔๙๗ สร้างแจกฟรี จำนวนพิมพ์ใหญ่ ๓,๐๐๐ องค์ พระรอด ๒,๐๐๐ องค์ มีเนื้อแร่และเนื้อไม้ผงว่าน โดยพิมพ์ใหญ่แจกผู้ชาย พิมพ์พระรอดแจกผู้หญิง การแจกฟรีในครั้งนั้นมีประชาชนแย่งกันจนศาลาหัก ต่อมาจึงเรียกขานกันว่า รุ่นศาลาหัก

หลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดหลังแบบ
หลวงพ่อทวดพระนามาภิไธย ส.ก.


Copyright©2012, Thailand Temple. All Rights Reserved.