วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

เทศกาลงานวัดพนัญเชิงวรวิหาร

พิธีเปิดประตูพระวิหารหลวงพ่อโต รับปีมะโรง ๒๕๕๕

วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิดประตูพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) รับปีมะโรง ๒๕๕๕
เวลา ๐๐.๐๙ น.
ในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี ๒๕๕๕

กิจกรรมวันสงกรานต์

ทำบุญอุทิศบรรพบุรุษในเทศกาลสงกรานต์ สรงน้ำพระและเวียนแว่นฟ้ารอบองค์หลวงพ่อโต
วันอาสาฬหบูชา์

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 นี้ ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2555 นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ทางวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้จัดให้มีการทำบุญวันอาสาฬหบูชา มีฟังเทศน์และเวียนเทียนรอบพระวิหารหลวงพ่อโต


วันเข้าพรรษา

ตรงกับวีนที่ 3 สิงหาคม 2555 ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ร่วมตักบาตรและฟังธรรม รักษาศีลอุโบสถตลอดพรรษา

พิธีสวดมนต์นพเคราะห์

ตามนัย แห่งคัมภีร์เฉลิมไตรภพ กล่าวไว้ว่า พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระอุมา ประทับในโรงพิธีเชิงพระเมรุบรรพต ให้หัสดี คือ พสุธา กับ สุนทรา คือวารี พิจารณาถึงสัตว์ ที่ควรชุบเป็นนพเคราะห์ จึงนึกถึงบุตร ๓ คน อันกุศลกรรมนำให้เกิดเป็นราชสีห์ ๑ นางในตระกูลเศรษฐี ๑ โขมด ๑ และญาติ ๖ คน ซึ่งเกิดเป็นมหิงสา ๑ คชสาร ๑ อาจารย์ฤาษี ๑ โค ๑ พยัคฆ์ ๑ อยู่ในป่าหิมพานต์ มีลูกหลานสืบต่อมา จึงดลใจให้มาใกล้โรงพิธี พระเจ้าทั้ง ๔ รับสั่งให้หัสดีไปจับส่งให้แก่สุวะกำ นำมาถวายจึงทรงทำด้วยเทวฤทธิ์

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา และงานวันเฉลิมพรรษา ๕ ธันวา จัดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณลานพระวิหารองค์หลวงพ่อโต

งานเทศการกินเจ

ในวันที่ 14-24 ตุลาคม 255 ขอเชิญร่วมงานเทศการกินเจที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วันออกพรรษา

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันออกพรรษา ร่วมกันตักบาตรและฟังธรรม

งานวันทิ้งกระจาด

 

งานสวดมนต์ข้ามปี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์วันส่งท้ายปีเก่า ตั้งแต่ 22.00 น. เป็นต้นไป นมัสการองค์หลวงพ่อโตและทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2556

ดาวน์โหลดตารางกิจกรรมประจำปีCopyright©2012, Thailand Temple. All Rights Reserved.